Regulamin i warunki Miniklubu

Ostatnia aktualizacja: 15. stycznia 2012

Regulamin i warunki Miniklubu obowiązują przy zakupie oraz użytkowaniu Miniklubu. Zamówienie i użytkowanie serwisu akceptujemy tylko po przeczytaniu przez Państwa regulaminu i wyrażeniu przez Państwa zgody na warunki w nim zawarte.

1. PROGRAM

Program obejmuje dostęp i prawo do korzystania z treści i informacji zawartych w grze i na www.miniklub.pl. Dalsza rozbudowa treści i funkcji w grze i na stronie może ulec zmianie bez powiadomienia.

2. OKRES PRÓBNY

Każdy nowy użytkownik na stronie www.miniklub.pl może wypróbować Miniklub za darmo przez 7 dni, zaraz po utworzeniu konta. Podczas darmowego okresu próbnego, użytkownik może wypisać się z Miniklubu bez żadnych opłat.

3. PŁATNOŚĆ

Użytkownik Miniklubu możne opłacać abonament miesięcznie lub co 6 miesięcy. Zanim płatność zostanie zrealizowana, użytkownik może zrezygnować z zakupu. Po tym jak płatność zostanie zrealizowana, obowiązuje okres wybranego abonamentu i użytkownik nie ma już prawa do rezygnacji z zakupu. Po wygaśnięciu abonamentu, rozpoczęcie kolejnego okresu zostanie opłacone automatycznie, a użytkownik dostanie potwierdzenie e-mailem. Ewentualne podwyżki cen nie będą obejmowały opłaconego już abonamentu.

Wszystkie abonamenty są odnawiane miesięcznie, zgodnie z obowiązującą opłatą członkowską. Jeśli numer karty kredytowej użytkownika jest nieaktualny w okresie odnowy abonamentu (na przykład, jeśli użytkownik ma nowy numer karty), odnowienie abonamentu się nie powiedzie, a użytkownik zostanie o tym poinformowany e-mailem. W takim wypadku, abonament może zostać ponownie zakupiony przy użyciu nowego numeru karty.

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku kupna usługi - jaką jest dostęp do gry Miniklub - w momencie udostępnienia usługi użytkownikowi, automatycznie traci on możliwośc uzyskania zwrotu pieniędzy.

5. CENY

Wszystkie ceny w abonamencie Miniklubu są podawane w polskich złotych (PLN) wraz z podatkiem.

6. CENY I WARUNKI

Aktualne ceny i warunki handlowe, dostępne są na stronie Miniklubu.

7. ROZWIĄZANIE UMOWY

Aby zrezygnować z abonamentu, użytkownik powinien zalogować się w Strefie Rodzica i kliknąć na "zatrzymaj automatyczne opłaty". Po rezygnacji, produkt można używać przez pozostały czas ołaconego dotychczas abonamentu. Miniklub przechowuje informacje o klientach, w razie gdyby klient chciał kontynuować subskrypcję - może być ona przedłużona poprzez kupno nowego abonamentu.

8. BEZPIECZEŃSTWO KARTY PŁATNICZEJ

Miniklub używa e-Pay jako modułu płatności dla kart debetowych i innych kart kredytowych. System jest zatwierdzony przez ePay i używa szyfrowania SSL (Secure Socket Layer).

9. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie informacje, które wysyłają nam użytkownicy, są poufne i nie będą wykorzystywane lub przekazywane osobom trzecim. Miniklub traktuje informacje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe służą tylko do sprawnego i szybkiego przebiegu transakcji. W Miniklubie przechowujemy Twój adres e-mail w naszej bazie danych klientów. Zgodnie z duńską ustawą o rocznym sprawozdaniu finansowym, przechowujemy informajcje o zakupach przez minimum 5 lat. Te dane nie będą wykorzystywane lub przekazywane osobom trzecim. Twój adres e-mail wykorzystujemy do przesyłania potwierdzeń i korespondencji dot. zakupu abonamentu, ważnych informacji o abonamencie oraz do wysyłania Raportów Rodzicielskich i informacji o postępach Twojego dziecka. Wyniki zadań są gromadzone i zapisywane w poufnym rejestrze. Te informacje nie są wykorzystywane do sprzedaży ani innego celu komercyjnego.

10. TECHNOLOGIA

Klient ponosi odpowiedzialność za swój komputer, oprogramowanie, ustawienia sieciowe i inne niezbędne narzędzia, wymagane do otworzenia strony www.miniklub.pl i gry w Miniklub. Gra Miniklub oparta jest na pluginie Flash Media i jest otwierana za pomocą programu Flash Player. Divine ApS nie jest odpowiedzialna za niekompatybilność gry, przez zmiany w oprogramowaniu użytkownika, sieci itp. Miniklub jest zoptymalizowany do uruchamiania w przeglądarce Firefox wersja 3, Chrome i Internet Explorer 8. Divine ApS nie ponosi odpowiedzialności za otwieranie gry w innych przeglądarkach. Divine ApS bezustannie dąży do tego, aby oferować funkcjonalny produkt. W razie konserwacji lub usterki technicznej, może nastąpić przerwa w dostępie do gry. Jeśli masz pytania dotyczące spraw technicznych, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: admin@miniklub.pl

11. NIEPRZESTRZEGANIE WARUNKÓW

Jeśli użytkownik nie przestrzega zaakceptowanych warunków, zerwanie umowy nastąpi w trybie natychmiastowym.

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Miniklub nie ponosi odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie straty spowodowane przez dostęp do strony www.miniklub.pl, bądź grę w Miniklubie.

13. SIŁA WYŻSZA

Wszelkie zamówienia są realizowane z wyjątkiem działania siły wyższej, w tym wojny, niepokojów społecznych, klęski żywiołowej, strajków, blokad, braku dostawców, pożaru, uszkodzenia budynków Divine ApS, zakazu importu/eksportu, lub jakiegokolwiek innego zdarzenia, które uniemożliwia lub ogranicza zdolność Divine ApS do dostarczenia zamówienia.

14. REZERWACJE

Divine ApS nie bierze odpowiedzialności za błąd w druku, cenie oraz za zmiany w VAT i innych opłatach. Firma Divine ApS nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które są poza jej kontrolą, na przykład ograniczenia związane z użytkowaniem produktów na niektórych smartfonach i urządzeniach typu tablet, które nie obsługują Flash Media Plugin.

15. PRAWA AUTORSKIE

Miniklub jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Divine ApS. Divine ApS jest odpowiedzialna za całą treść zawartą na stronie www.miniklub.pl oraz za grę Miniklub. Kopiowanie, bez zgody Divine ApS, jest zabronione. Tekst i inne materiały, w tym programowanie i kodowanie, są chronione prawem autorskim. Wszystkie prawa należą do Divine ApS.

16. REKLAMACJE I ROSZCZENIA

Jeśli występują błędy w produkcie, wyślij pisemną reklamację do Divine ApS. Czas reklamacji wynosi 2 lata od daty zakupu. Reklamacje przyjmujemy pod adresem:

Miniklub jest opracowany i zarządzany przez:
Divine Aps
Nørregade 7B
1165 København K
Danmark

Telefon: +45 29828471 (między 10-12 w dni robocze)
E-mail: admin@miniklub.pl
CVR (NIP): 32668097

17. SPORY

W razie powstania sporu między klientem a firmą Divine ApS, który nie będzie mógł być rozwiązany polubownie, sprawa zostanie rozpatrzona przez sąd okręgowy pod duńską jurysdykcją.